Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Mgr.Katarína Uhríková

KEP

Detaily k vydanému certifikátu:

Meno držiteľa certifikátu: Katarína Uhríková

Dátum platnosti od: 3.4.2018

Dátum platnosti do: 3.4.2019

Vydavateľ:

CN = CA Disig QCA3
OU = ACA-307-2007-2
O = Disig a.s.
SERIALNUMBER = NTRSK-35975946
L = Bratislava
C = SK

Sériové číslo:

 11 e7 8f 93 29 62 ca 00 0c 0d

Algoritmus:

sha256RSA

Subjekt:

C = SK
L = Ružomberok
OU = Jednotné kontaktné miesto
O = Okresný úrad Ružomberok
SERIALNUMBER = IDCSK-EY991214
SN = Uhríková
G = Katarína
CN = MANDATÁR Mgr. Katarína Uhríková OPRÁVNENIE 1066

Verejný kľúč:

3082010a0282010100d3df13cee401ddcfe0c8a1b75229c22ca9014607ac3ab153b76a24b2dbc429760202d5ed412cdaed7bb2f3f3a0b4d461d8abe1235de04e5309f73f91a6272eae

71cd9aef44ed726889a4315375ab511c6c9e4b0154c70e23bfab81856c0d515c049d3fa7c075d15367c27a110eb8de4610861e63ce6ccb50fc154f7f904283fa4578d9a80d51b897a0fd

876e54034063c3948772174d12d9efef278c3957661de15b992f4c693053ccabd011ab7f78732d8260cec2043b0f9882ea6eba891c9fe595c5466711661351db8b4d31903bb25d672ffb

2bfa21e23695202e9b14dfe508aaceaaa0cd203d0287c182fb22b7e1cae94901cca404aecf9a8c96ed72d3010203010001

Odtlačok:

‎cc 21 8d 49 39 fb 99 d9 b3 53 fa f3 21 e2 0a 88 8c f3 84 e8

Podpisový algoritmus:

 sha1

Dátum platnosti od:

11. apríla 2017

Dátum platnosti do:

11. apríla 2018

Poznámka:

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

- výpis zo živnostenského registra

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- výzva na odstránenie nedostatkov podania

- rozhodnutie o zastavení konania

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením