Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Mgr.Katarína Uhríková-neplatné

KEP

Detaily k vydanému certifikátu:

 

Meno držiteľa certifikátu: Katarína Uhríková

Dátum platnosti od: 11.4.2017

Dátum platnosti do: 11.4.2018


 

Vydavateľ:

 OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

 O = První certifikační autorita, a.s.

 CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

 C = CZ

Sériové číslo:

 00 a9 c1 b7

Algoritmus:

sha256RSA

Subjekt:

 SN = Uhríková, G = Katarína, O = Okresný úrad Ružomberok, O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, CN = Katarína Uhríková OPRÁVNENIE 1 JKM, C = SK

Verejný kľúč:

3082010a0282010100916df3f9b6cffeaec5c81b416ad20dfd0189a7e0e46461912d420c52e31254ff5f7c0723424d954cf1fe305f8f5f4d5b69ce5777924eecd5500a13eb52102c0

9e349e330fcfad41fbaeb9a64ffb5df5a7d0674a4df28c9b5dddd488b97b64f3e37f028fde467f547fe96d79d7d8427f6137780b768760d18307c7f8f6bc3281cf04551a237a6f11d6

d59ef78c1ce5bef6aa8d05aa4ee2432bab68aa77af4ec6e8e987ad859acb6cc98f0f1e9e1bac1f3fbdf538cee8290d77c52400348da60e81b01c37833f6884c70df831bc3be259f452

e7dd9292f38a78149f0f65d81d445c51c60fd638af42c11d46728920a4f47b62b6889d66fd3180a53c807c00fbb210203010001

Odtlačok:

‎9ae284b48246ab2d08cedc4e11fa848fe072961d

Podpisový algoritmus:

 sha1

Dátum platnosti od:

14. apríla 2016

Dátum platnosti do:

14. apríla 2017

Poznámka:

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

- výpis zo živnostenského registra

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- výzva na odstránenie nedostatkov podania

- rozhodnutie o zastavení konania

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

O = První certifikační autorita, a.s.

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

C = CZ

Sériové číslo:

00 a8 28 5a

Algoritmus: sha256RSA
Subjekt:

SN = Uhríková

G = Katarína

O = Okresný úrad Ružomberok

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

CN = Katarína Uhríková OPRÁVNENIE 1 JKM

C = SK

 

Verejný kľúč:

3082010a028201010092c0324aef390b79ab358945b38bae6b84c934e0bbe78471d4dde7db2dfdf3aa80801

a7e02c5b47d82925214953c733d10c08718b291e183887a1c77a946112ad48308b5d9a93f8d7849dc710734

63e817bedc4556f199db52d0ce5f4a23f338122d2b0794eadc8b206f6f399809255c1bf94c426384d0a7ad3421

f73100989187fa42f7b850ead625ed1c9bd9dba109f83f64d6c0a190e1674b41d5f3ab5c0d5c2cac2d028809ea

ead14204909cf1b85e1dc6a8b4bd1aae504b013fe1b35aa5cc978bcc03ecc457d0b5bbbcc62dbbbb5ff1e95bce9

b2d6250d1277845b628d4ce0937eb8a2328681bcb31451ed6e8ac77f75d9138746926d7baf25c498dd499020

3010001  

Odtlačok:

f5 04 07 68 36 ee 46 85 d4 e2 70 c6 6e ed d0 f3 8b 02 4f 57

Podpisový algoritmus:

sha1

Dátum platnosti od: 10. apríla 2015
Dátum platnosti do: 09. apríla 2016
Poznámka:

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- výpis zo živnostenského registra

 

Vydavateľ:

CN =CA Disig, OU = ACA-307-2007-2, O = Disig a.s., L = Bratislava, C = SK

Sériové číslo:

01 00 42 d8

Algoritmus: sha256RSA
Subjekt:

G=Katarina, SN=Uhrikova, CN=MANDATAR Mgr. Katarina Uhrikova OPRAVNENIE 1 JKM, SERIALNUMBER=PNOSK 6461066568, O=MANDANT-Okresny urad Ruzomberok, L=Ruzomberok, C=SK

Verejný kľúč:

3082010a02820101008325f6dd72fc7260373a3fec94985448f08c22068451e8dc093512c6e03f9e0965df9fbd

7accae23a4f372cf597dc319f992dcb9f1feebd57ea18b90e40101b2710ed50dea15ae669575e36e9e4816da10

deb2a61f06ae02e375285d589b0abbd0bfa391e45ad9c0888d2f272b6a25ef144c7e409e068464a74329eb512

c3fc92336e4343cb1b4b9e2febf14b9c65ce5d70b9135e9f7859c75770ee4d43e70ae3212c1a87ad9cd0848d05

a2796e70c6d9c2dd03c897cbaa78017111d39f6622cf1364baa386f3f0b7db27ca76ce37e707aef98eb56a0f4b6

af4a14506cf653a67408d6a5fe63a41a27602aad5b91c2ac56836a15d7504719165b65ee58a2b7310203010001

Odtlačok:

4a be 8f 70 83 16 51 30 06 83 be 62 77 88 d4 6f 1d ac 94 d0

Podpisový algoritmus: sha256RSA
Dátum platnosti od: 16. apríla 2014
Dátum platnosti do: 16. apríla 2015
Poznámka:

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- výpis zo živnostenského registra