Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať na

·     adresa:  Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

·     telefón:  057/44 62 728

·     fax:  057/44 22 892

·     e-mail:  TA.13G4@S1F3HDYRYK.S1Y@

 

Centrálnu evidenciu žiadostí vedie organizačný odbor.

 

Čas

Informáciu možno žiadať

·     nepretržite

-     -    písomne, faxom, elektronickou poštou,

 ·     v čase stránkových hodín

-     -    osobne, telefonicky.

 

Spôsob

Informácie sa poskytujú na základe žiadosti

 ·     ústne

 ·     písomne

 ·     telefonicky

 ·     faxom

 ·     elektronickou poštou.