Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Informácie je možné získať:

1.     osobne počas úradných hodín:

            - na Okresnom úrade  Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská  Bystrica,

            - na Okresnom úrade Považská Bystrica, Katastrálny odbor, Slovenských partizánov 7, 017 01

              Považská Bystrica,

            - na Okresnom úrade Považská Bystrica, pracovisko Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov,

 

2.     poštou na adrese okresného úradu:

            - na Okresnom úrade  Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská  Bystrica,

            - na Okresnom úrade Považská Bystrica, Katastrálny odbor, Slovenských partizánov 7, 017 01

              Považská Bystrica,

            - na Okresnom úrade Považská Bystrica, pracovisko Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov,

 

3.     telefonicky - na čísle telefónu:  042/4300 147, denne počas úradných  hodín,

 

4.     e-mailom - na adrese: prednosta.pb@minv.sk info.pb@minv.sk.