Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto:

Žiadosť o poskytnutie informácie, rôzne návrhy, podnety, sťažnosti a iné podania je možné podať v  podateľni Okresného úradu Rožňava  alebo priamo na príslušnom organizačnom útvare Okresného úradu Rožňava.

Čas:

Informáciu možno žiadať:

  • nepretržite (písomne,  elektronickou poštou)
  • v čase úradných hodín (osobne, telefonicky)


Úradné hodiny:

Pondelok:         8.00  -  15.00

Utorok:            8.00  -  15.00

Streda:            8.00  -  17.00

Štvrtok:           8.00  -  15.00

Piatok:             8.00  -  14.00 

Spôsob:

  • OSOBNE -    v pracovných dňoch v čase úradných hodín
  • POŠTOU -    Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava 
  • TELEFONICKY - 058/ 732 2394 v pracovných dňoch v čase úradných hodín
  • E-MAILOM – TA.13G4@1L.SKAF3PYLD@; TA.13G4@1L.FF@ 

Z Vašej žiadosti o informácie musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../

Ak Vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme Vás na jej doplnenie.