Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Odbor živnostenského podnikania

CALL CENTRUM: 0903 428 725  denne od 8.30 - 14.00 hod.


Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.


Oddelenie živnostenskej kontroly 

Oddelenie živnostenskej registrácie


Vedúca odboru:

Ing. Mária Šumichrastová

Telefón 037/ 65 49 284

Zamestnanci: 

Ing. Monika Červenková

Telefón 037/ 65 49 329

Ing. Silvia Sentešová

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Irena Potančoková

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Monika Šabíková

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Ľubomíra Rakovská

Telefón 037/ 65 49 261

Mgr. Zlatica Orelová

Telefón 037/ 65 49 307

Ing. Lucia Bumbalová

Telefón 037/ 65 49 289

Mgr. Alena Plachá

Telefón 037/ 65 49 307

Bc. Mária Benczová

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Jana Černáková

Telefón 037/ 65 49 309

Mgr. Soňa Cintulová

Telefón 037/ 65 49 289

Ing. Ľuboslav Bolfa

Telefón 037/ 65 49 307

Mgr. Lenka Sopúchová

Telefón 037/ 65 49 289

Ing. Katarína Gálová Pálková

Telefón 037/ 65 49 296

Ing. Ján Kráľ

Telefón 037/ 65 49 216

Ing. Katarína Pechová

Telefón 037/ 65 49 296

Pracovisko Zlaté Moravce:

Ing. Edita Malá

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5710

Mgr. Márius Ondrejmiška

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5710