Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor živnostenského podnikania

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Nitra, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

 

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

CALL CENTRUM: 0903 428 725  denne od 8.30 - 14.00 hod.


Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.


Oddelenie živnostenskej kontroly 

Oddelenie živnostenskej registrácie


Vedúca odboru:

Ing. Mária Šumichrastová

Telefón 037/ 65 49 284

Zamestnanci: 

Ing. Monika Červenková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 329

Ing. Silvia Sentešová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Irena Potančoková

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Monika Šabíková

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Ľubomíra Rakovská

Telefón 037/ 65 49 261

Mgr. Zlatica Orelová

Telefón 037/ 65 49 307

Ing. Lucia Bumbalová

Telefón 037/ 65 49 289

Mgr. Alena Plachá

Telefón 037/ 65 49 307

Bc. Mária Benczová

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Jana Černáková

Telefón 037/ 65 49 309

Mgr. Soňa Cintulová

Telefón 037/ 65 49 289

Ing. Ľuboslav Bolfa

Telefón 037/ 65 49 307

Mgr. Lenka Sopúchová

Telefón 037/ 65 49 289

Ing. Katarína Gálová Pálková

Telefón 037/ 65 49 296

Ing. Ján Kráľ

Telefón 037/ 65 49 216

Ing. Katarína Pechová

Telefón 037/ 65 49 296

Pracovisko Zlaté Moravce:

Ing. Edita Malá

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5710

Mgr. Márius Ondrejmiška

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5710