Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
ŽIADOSŤ o vydanie stavebného povolenia (265,8 kB) pdf
NÁVRH na vydanie kolaudačného rozhodnutia (253,4 kB) pdf
OHLÁSENIE drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy (196,4 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy (205,0 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie ciest – usporadúvanie akcií (199,4 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (193,3 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III. triedy (197,0 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) (196,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy / zriadenie vjazdu na pozemok (195,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) (193,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste II. a III. triedy (199,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na výrub /výsadbu drevín pri ceste II. a III. triedy (245,5 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy (251,9 kB) pdf
ŽIADOSŤ o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (202,1 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania cesty II. a III. triedy (199,3 kB) pdf
Písomný záväzok - zabezpečovanie odstraňovania závad (106,8 kB) pdf
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia - cesty I. triedy (281,8 kB) pdf
Žiadosť o vyjadrenie k projektovek dokumntácii za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia - cesty II. a III. triedy (190,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na ceste I. triedy (207,7 kB) pdf
Žiadosť o vydanie kolaudačného povolenia na ceste I. triedy (200,3 kB) pdf
Ohlásenie drobnej stavebnej úpravy na ceste I. triedy (189,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín pri ceste I. triedy (183,6 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu I. triedy (192,6 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu I. triedy po územnom konaní (197,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k pripojeniu na cestu I. triedy, len pre územné konanie (193,8 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu pripojenia na cestu I.triedy po územnom konaní (195,4 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty I. triedy (205,1 kB) pdf
Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky, pretláčania – cesty I. triedy (184,0 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa § 11 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. s dôvodu konania športového alebo iného podujatia (187,7 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky, pretláčania – cesty I. triedy (184,3 kB) pdf
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste I. triedy (143,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska povolenie výnimky činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I. triedy (227,3 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie ciest, na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery a hmotnosti presahujú mieru ustanovenú Nariadením vlády SR č. 349/2009 Z.z. (279,3 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu I. triedy (197,1 kB) pdf