Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Odbor krízového riadenia

Odbor krízového riadenia

Kollárova 8, Trnava
Telefón 033/5564441

Ing. Stanislav Krištofík, PhD.

vedúci odboru KR
Telefón 033/5564 440, 0903 752 150

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Mgr. Adriana Móderová

vedúca CO a KP
Telefón 033/5564204, 0905 337 702

Ing. Anna Zamborská

protichemické, protiradiačné a protibiologické opatrenia, monitorovanie
Telefón 033/5564452

Bc. Marián Hafrovič

materiál CO, financie, ukrytie, stavebno - technotechnické, požiadavky, sklad CO, VaV - informačný systém
Telefón 033/5564447

Mgr. Richard Laták

Krízový plán, hospodárska mobilizácia, EPSIS, zásobovanie pitnou vodou, prednostné spojenia
Telefón 033/5564393

Bc. Ľubica Valková

hosp. mobilizácia - MRO, sekretariát BRO, krízový štáb, financovanie HM
Telefón 033/5564234

Zuzana Danielová

asistentka vedúceho odboru, vedenie dokumentácie odboru, cestovné príkazy, pošta
Telefón 033/5564441

Ing. Jozef Šimko

analýza územia z hľadiska možných MU, záchranné práce, jednotky CO, CIPREGIS, Karty CO, výpisy z analýzy
Telefón 033/5564448

Mgr. Daniel Matejko

povodňové plány záchranných prác, plány ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami, kontrolná činnosť, vyjadrovanie k projektovej dokumentácii
Telefón 033/5564230

Ing. Andrea Malá

evakuácia, plánovanie, príprava, súťaže
Telefón 033/5564446

Oddelenie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému

Ing. Andrej Nádaský

vedúci koordinačného strediska IZS
Telefón 033/5564450, 0907792930

PhDr. Monika Zavadilová

odborná príprava, dokumentácia, správca informačného systému IZS
Telefón 033/5564445

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

vedúci zmeny, operátor
Telefón 033/5564461
Fax 033/5514222

Ing. Rastislav Ušák

vedenie dokumentácie a organizácia činnosti KS IZS
Telefón 033/5564442

Mgr. Nikola Hippová

koordinátor pre odbornú spôsobilosť
Telefón 033/55 64 444