Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Kataster
Trenčianska cesta 46,
957 01 Bánovce nad Bebravou

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Jarmila Balgová
telefón: 038 / 2817220
e-mail: skBNrsk@skgeodesy.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 je Klientske centrum v Bánovciach n./B. otvorené od 08:00 do 12:00.

Kataster

Základné úlohy katastrálneho odboru:

·         podania pre katastrálny odbor,

·         prijímanie návrhov na vklad,

·         prijímanie záznamových listín,

·         prijímanie podaní k aktualizácii katastrálneho operátu,

·         prijímanie návrhov na vykonanie opravy v katastrálnom operáte,

·         informácie z katastrálneho operátu,

·         výpisy z listu vlastníctva,

·         kópia katastrálnej mapy, mapy určeného operátu,

·         kópia z pozemkovej knihy,

·         poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov,

·         úradné overovanie geometrických plánov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
4. 11. 2020 | Návrh na začatie katastrálneho konania - tlačivo (321,4 kB) pdf