Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Živnostenské podnikanie
Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrea Pištová
telefón: 038 / 7606001
fax: 038 / 7602744
e-mail: ozpo.bn@minv.sk, andrea.pistova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 je Klientske centrum v Bánovciach n./B. otvorené od 08:00 do 12:00.

Živnostenské podnikanie

Odbor živnostenského podnikania vykonáva funkciu jednotného kontaktného miesta (JKM).

Odbor živnostenského podnikania vo funkcii JKM prijíma:

·         ohlásenie živnosti fyzickej osoby a právnickej osoby,

·         vykonáva zmeny v ohlásení živnosti,

·         vykonáva pozastavenie a ukončenie podnikania,

·         vydáva výpis zo živnostenského registra,

·         vydáva výpis z obchodného registra a z registra účtovných závierok,

·         vykonáva sprostredkovanie aj vzniku oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov (napr. športový odborník),

·         prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia,

·         prijíma údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra.