Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Prievidza / Organizačný odbor

Klientske centrum Prievidza
Organizačný odbor
Gustáva Švéniho 3H,
971 01 Prievidza

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrea Blahová
telefón: 0961 572 902
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Organizačný odbor

Organizačný odbor vykonáva činnosti:

 • zabezpečuje organizačné a administratívno-ekonomické činnosti chodu úradu 
 • zabezpečuje styk s poštovým úradom, centrálnu evidenciu doručených a odosielaných zásielok a archivovanie dokumentov              
 • eviduje sťažnosti, petície, žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám  
 • vykonáva vnútroorganizačnú kontrolu a kontrolu dodržiavania lehôt pri vybavovaní záležitostí občanov  
 • vedie evidenciu interných predpisov, ktoré upravujú činnosť okresného úradu 
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu a oznamuje pridelenie vozidiel 
 • spracúva a predkladá žiadanky na materiálno-technologické zabezpečenie OU a zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov 
 • vedie evidenciu majetku v užívaní OU 
 • zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov 
 • rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • zabezpečuje chod sekretariátu prednostu