Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Ilava / Pozemky a lesy

Klientske centrum Ilava
Pozemky a lesy
Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava

vedúci / riaditeľ odboru
Pracovisko Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava
telefón: 0961 22 5715, 0961 22 5716, 032/7411580
e-mail: TA.13G4@3K.FRD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

KLIENTSKE CENTRUM

Pracovisko č. 2 – POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

-          podateľňa,
-          prijímanie žiadostí,
-          preberanie výkazov a
-          základné informácie na úsekoch:

  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
  • pozemkové úpravy,
  • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
  • doplnenie podaní k reštitučným konaniam,
  • prijímanie žiadosti o vydanie osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,  
  • ochrana lesného pôdneho fondu,
  • štátna správa poľovníctva,
  • pozemkové spoločenstvá,
  • lesné hospodárstvo a lesný reprodukčný materiál,
  • bežná agenda.