Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Ilava / Kataster

Klientske centrum Ilava
Kataster
Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Veronika Laczková
telefón: 042/2817250 Stránková miestnosť: 042/2817244 Podateľňa, Supervízor: 042/2817251, 0961 22 5700
e-mail: TA.EAYPFYITA@RGTA@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

7.12.2021

Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov v Informačnom systéme katastra nehnuteľností (IS KN) (PDF, 3 MB)

KLIENTSKE CENTRUM

Pracovisko č. 5, 6 – KATASTRÁLNY ODBOR

 

  • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
  • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
  • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
  • vydanie grafickej identifikácie parciel,
  • vydanie kópie geometrického plánu,
  • kópia z pozemkovej knihy,
  • identifikácia parciel (na objednávku),
  • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov).