Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Ilava / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Ilava
Všeobecná vnútorná správa
Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava

vedúci / riaditeľ odboru
Detašované pracovisko OÚ Trenčín
telefón: 042/4464142
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2014, č. SVS-OMSZV1-2014/022941

                                                                                     r o z š i r u j e

pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom  meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku priestupkov.

  •  objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, odborné vyjadrenia a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu
  • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
  • zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach
  • rozhoduje o námietkach proti jednotlivým úkonom a opatreniach spojených s výkonom rozhodnutia