Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Ilava / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Ilava
Živnostenské podnikanie
Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava

vedúci / riaditeľ odboru
Pracovisko Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava
telefón: 0961 22 5710, 0961 22 5711, 042/4424018
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2014, č. SVS-OMSZV1-2014/022941

r o z š i r u j e

pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre  mesto Ilava a 18 obcí:

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba,  Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov


Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
 Piatok:      od 8.00 do 14.00 hod. 


Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

 

 

KLIENTSKE CENTRUM

 

Pracovisko č. 3, 4 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

  

 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie,
 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o udelenia povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • prijíma ohlásenia živnosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • vydáva osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre fyzické osoby a právnické osoby,
 • vydáva výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný) a potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,  
 • prijíma oznámenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • prijíma oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,prijíma oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania a vydáva potvrdenia o týchto skutočnostiach,
 • povoľuje výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • prijíma návrhy na prvozápis do obchodného registra,
 • vydáva výstup z informačného systému obchodného registra – výpisy z obchodného registra,
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,