Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Myjava / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Myjava
Živnostenské podnikanie
Moravská 1,
907 01 Myjava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavol Pém
telefón: 0961 24 5710
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

 

zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie:

  • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,
  • prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona
  • zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení
  • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
  • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
  • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
  • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

plní funkciu inteligentnej podateľne pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Podrobné informácie o činnosti odboru podľa Smernice MV SR z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.

Upozornenie odboru živnostenského podnikania Okresného úradu pre podnikateľskú verejnosť.

Podrobné informácie o činnosti odboru obsahuje Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013