Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Partizánske / Organizačný odbor

Klientske centrum Partizánske
Organizačný odbor
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske 

vedúci / riaditeľ odboru
telefón: 0961275751, 038 / 766 35 14 - krízová linka
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Organizačný odbor

Organizačný odbor vykonáva činnosti:

 • zabezpečuje organizačné a administratívno-ekonomické činnosti chodu úradu
 • vedie centrálnu evidenciu sťažnosti, žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov
 • zabezpečuje chod sekretariátu prednostu
 • zabezpečuje úlohy časového referenta a podklady pre mzdovú učtáreň
 • vedie evidenciu interných predpisov, ktoré upravujú činnosť okresného úradu
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu a oznamuje pridelenie vozidiel
 • spracúva a predkladá žiadanky na materiálno-technologické zabezpečenie OU
 • vedie evidenciu majetku v užívaní OU
 • žiada a vydáva stravné lístky, hmotne zodpovedá za ich adresný výdaj
 • zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov
 • Supervízor – koordinuje klientov v KC a je im nápomocný vo vybavovaní agendy a zabezpečuje plynulý chod KC