Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Partizánske / Kataster

Klientske centrum Partizánske
Kataster
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske 

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Oľga Barániková
telefón: 0961572840
fax: 0961275729
e-mail: Pošli správu, Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

Katastrálny odbor vykonáva činnosti:

  • rozhoduje v katastrálnom konaní
  • zapisuje práva k nehnuteľnostiam, spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom
  • vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností
  • kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány
  • spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde
  • prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami
  • spravuje pozemkové knihy
  • poskytuje informácie z katastra overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom
  • rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovanom v katastri