Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Partizánske / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Partizánske
Živnostenské podnikanie
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske 

vedúci / riaditeľ odboru
Okresný úrad Prievidza odbor živnostenského podnikania - Klientske centrum Partizánske
telefón: 0961275710
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Prievidza odbor živnostenského podnikania zabezpečuje v Klientskom centre Partizánske, Námestie SNP151/6, 958 01 Partizánske výkon štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie:

  • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,
  • prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona
  • zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení
  • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
  • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
  • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
  • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
  • plní funkciu inteligentnej podateľne pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Poskytovanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky na okresných úradoch (PDF, 31 kB)

Informácia pre podnikateľov (PDF, 130 kB)

Dôležité oznamy a dokumenty odboru živnostenského podnikania sú na stránke Ministerstva vnútra SR - Verejná správa - Živnostenské podnikanie.