Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Malacky / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Malacky
Živnostenské podnikanie
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Zuzana Húšková - poverená vedením odboru
telefón: 034/31 004 14
e-mail: TA.13G4@S4.FDJF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Základné úlohy odboru:

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení               
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona   
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri   
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne   
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení   
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti   
 • oznámenie o ukončení podnikania   
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti   
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby   
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín   
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané   
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR   
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu   
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia   
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)   
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona   
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou   
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni   
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)