Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Malacky
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

Prednosta
Ing. Jozef Chynoranský
telefón: 034/7971 202
fax: 034/772 38 54
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky / Kataster
15. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6772/2020 zo dňa 13. 01. 2021 (641,3 kB) pdf
14. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6859/2020 zo dňa 12. 01. 2021 (889,9 kB) pdf
14. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6860/2020 zo dňa 12. 01. 2021 (914,9 kB) pdf
13. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6618/2020 zo dňa 07. 01. 2021 (696,9 kB) pdf
12. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6490/2020 zo dňa 07. 01. 2021 (820,6 kB) pdf
12. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6566/2020 zo dňa 08. 01. 2021 (812,0 kB) pdf
12. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6600/2020 zo dňa 08. 01. 2021 (816,8 kB) pdf
11. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6543/2020 zo dňa 05. 01. 2021 (886,5 kB) pdf
11. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6468/2020 zo dňa 23. 12. 2020 (719,7 kB) pdf
5. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, VV-6502/2020 zo dňa 30.12.2020 (720,0 kB) pdf
4. 1. 2021 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, VV-6897/2020 zo dňa 30.12.2020 (573,3 kB) pdf
30. 12. 2020 | Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, VV-6387/2020 zo dňa 21.12.2020 (808,3 kB) pdf
Oznámenia / Životné prostredie
13. 1. 2021 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania v k.ú. Kuchyňa (713,3 kB) pdf
11. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu, Rozšírenie splaškovej kanalizácie" v obci Zohor (559,4 kB) pdf
Rozhodnutia / Životné prostredie
11. 1. 2021 | Rozhodnutie o povolení predčasného užívania stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - II. etapa (931,0 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie o povolení predčasného užívania stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - III. etapa (968,0 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie o povolení predčasného užívania stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - IV. etapa (955,1 kB) pdf
31. 12. 2020 | Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO Vodovod", ktorá je súčasťou stavby "Obytná zóna Eliaška, Na dráhach" v obci Studienka (1,4 MB) pdf
15. 12. 2020 | Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Rozvod vody, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia", ktorá je súčasťou stavby "IBV Zohor - III.etapa." (1,3 MB) pdf
Informácie pre verejnosť / Životné prostredie
8. 1. 2021 | Informácia pre verejnosť "Logistické a konsignačné centrum Zohor" (119,8 kB) pdf
9. 7. 2020 | Správa o prevádzke a kontrole stacionárneho zdroja - zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2019 CRH (Slovensko) a.s., Závod Rohožník (12,0 MB) pdf
Informácie pre občanov / Krízové riadenie
13. 10. 2020 | Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" pre školský rok 2020/2021 (290,8 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Pozemky a lesy
8. 10. 2020 | Príloha k sumárnym údajom k poľnohospodárskej pôde (306,4 kB) pdf
8. 10. 2020 | Oznam pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú uzatvorené nájomné a podnájomné zmluvy k poľnohospodárskym pozemkom v okrese Malacky (296,4 kB) pdf
Informácie / Živnostenské podnikanie
29. 6. 2020 | Informácia pre podnikateľov (266,3 kB) pdf