Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Kataster

Klientske centrum Nitra
Kataster
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Jana Dermeková, vedúca katastrálneho odboru
telefón: 037 6549 460

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

 

  • podateľňa katastrálneho odboru

-     návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-     návrhy na záznam,

-     návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-     návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-     návrhy na zápis poznámky,

-     návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-     písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-     písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra,

  • geodeti 

-     preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,

-     preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,

-     poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,

  • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

-     výpisy z listu vlastníctva,

-     informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-     kópie z katastrálnej mapy,

-     kópie z mapy určeného operátu,

-     identifikácia parciel,

-     kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-     poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

  • pozemková kniha

-       údaje z pozemkovej knihy,

-     poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

Dôležité odkazy: