Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Levice / Krízové riadenie

Okresný úrad Levice
Krízové riadenie
Rozmarínová ul. 4,
934 01 Levice

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Branislav Štefanický, Ph.D.
telefón: 096132 2040
e-mail: TA.13G4@1R.LTF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Krízové riadenie

Náplň činnosti odboru krízového riadenia (PDF, 232 kB)

1. Legislatíva:

          - Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z.z., (PDF, 61 kB)

          - Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z.z., (PDF, 289 kB)

          - Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z., (PDF, 145 kB)

          - Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z., (PDF, 111 kB)

          - Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva (PDF, 365 kB),

          - Zákon NR SR č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách, (PDF, 230 kB)

          - Zákon NR SR č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (PDF, 232 kB),

          - Zákon NR SR č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky (PDF, 381 kB),

          - Zákon NR SR č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (PDF, 204 kB),

          - Zákon NR SR č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii (PDF, 157 kB),

          - Zákon NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 755 kB),

          - Metodické usmernenie MŠ SR 72/2015 (PDF, 283 kB),

          - Metodické usmernenie systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi (PDF, 498 kB),

          - Metodické pokyn 2/2016 (PDF, 465 kB),

          - Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému (PDF, 248 kB),

          - Vyhláška MŽP SR 220/2012 (PDF, 123 kB),

2. Zameranie činnosti pre mestá a obce a subjekty okresu Levice:

         Hlavné úlohy - obce 2024 (PDF, 283 kB)

         Hlavné úlohy - subjekty 2024 (PDF, 258 kB)

3. Vzorová dokumentácia odboru, ďalšie dokumenty v časti "Dokumenty na stiahnutie":

          - Postup na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb (PDF, 307 kB),

          - Výpis z analýzy územia okresu Levice 2024 (PDF, 580 kB),

          - Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie obvodu Levice (PDF, 594 kB),

          - Príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2006 - zákl. techn. podmienky a požiadavky na ochranné stavby (PDF, 896 kB),

          - Dokumentácia obce na úseku obrany štátu (PDF, 766 kB)

4. Aktuálne informácie:

          - Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách v oblasti Hospodárskej mobilizácie (PDF, 141 kB)

          - Informácie pre verejnosť podľa § 15a zákona č. 42/1994 za rok 2023 (PDF, 389 kB)

          - informácia k problematike jódovej profylaxie (PPS, 1 MB)         

5. Materiál civilnej ochrany:

          - Civilná ochrana obyvateľstva (PDF, 245 kB)

          - Nakladanie s materiálom CO (PDF, 109 kB)