Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nové Zámky / Životné prostredie

Klientske centrum Nové Zámky
Životné prostredie
Podzámska 25,
940 02 Nové Zámky

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Peter Kosztolányi
telefón: 035/69 13 118, mobil: 0918 520 055
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
 • ochrany ovzdušia
 • environmentálneho manažérstva a auditu
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • obchodovania s emisnými kvótami
 • ochrany ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • štátnej vodnej správy
 • verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • ochrany pred povodňami
 • rybárstva
 • odpadového hospodárstva
 • štátnej správy obalov a odpadov z obalov
 • prevencie a nápravy environmentálnych škôd
 • nakladania s ťažobným odpadom
 • niektorých opatrení na úseku environmentálnej záťaže.