Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Topoľčany / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Topoľčany
Všeobecná vnútorná správa
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Zuzana Chudá
telefón: 038/54 33 252
fax: 038/53 25 535

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

Odbor všeobecnej vnútornej správy

  • Konanie a rozhodovanie vo veciach priestupkov
  • Vedenie evidencie priestupkov a poskytovanie údajov z nej
  • Rozhodovanie o povolení zmeny mena a priezviska
  • Rozhodovanie o povolení vykonávania verejnej zbierky
  • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vyššie overenia
  • Kontrolná činnosť a vykonávanie štátneho dozoru vo vzťahu k obciam na úseku matrík, hlásenia pobytu, registra adries, štátnych symbolov, osvedčovania, kontrolná činnosť nad vykonávaním zvierok, ak sa má vykonať v územnom obvode okresného úradu
  • Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v danej oblasti poskytuje pomoc volebným orgánom a orgánom obcí

Úplný popis náplne činnosti odboru nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.