Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Topoľčany / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Topoľčany
Živnostenské podnikanie
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Andrea Hradiská
telefón: 038/54 33 243, kontakt KC: 038/54 33 308 (309)

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

 • ohlásenie živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • oznámenie o pozastavení / zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zmene údajov zapísovaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • výpis (prehľad, potvrdenie) zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra
 • zápis do obchodného registra, resp. návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v predmete podnikania alebo činnosti
 • podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • podanie žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.....

Odbor živnostenského podnikania

 • vykonáva štátnu správu v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľské subjekty
 • náplň činnosti odboru (podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu) obsahujú dokumenty na stiahnutie.