Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Zlaté Moravce / Kataster

Klientske centrum Zlaté Moravce
Kataster
Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Eva Rajtárová
telefón: 037/281 95 30
fax: 037/64 21 141
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

Poskytovanie informácií na telefónnych číslach: 037/2819531 a 037/6421141

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 17 katastrálny odbor: podateľňa katastrálneho odboru:pracovisko č. 17 037/281 95 37 - návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam - návrhy na záznam - návrhy na zápis nájomného práva k pozemku - návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte - návrhy na zápis poznámky - návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností - písomné podania adresované katastrálnemu odboru - písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností: pracovisko č. 3 037/281 95 39 - výpisy z listu vlastníctva - informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky) - kópie z katastrálnej mapy - kópie z mapy určeného operátu - identifikácia parciel - kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu - poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností geodeti: pracovisko č. 5,6 037/281 95 40 - preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie - preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností - poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác