Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Zlaté Moravce / Doprava a pozemné komunikácie

Klientske centrum Zlaté Moravce
Doprava a pozemné komunikácie
Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Karol Slávik
telefón: 037/ 65 49 393

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

Činnosti v odbore dopravy a pozemných komunikácií vykonáva stále pracovisko Okresného úradu Nitra na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach len formou inteligentnej podateľne. Podania a žiadosti adresované  na odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií je potrebné odovzdať na pracovisku odboru živnostenského podnikania. V prípade odborných konzultácií kontaktujte stále pracovisko OÚ Nitra. Telefónne čísla na klientské centrum:  037/ 6549 764 , 037 6549 765.

  • príjem podaní na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 106/2018 Z. z. ( uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla – VIN, vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, pridelenie zvláštneho evidenčného čísla )

 

  • príjem podaní na úseku pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb., ( vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete, povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia, povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest, určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé, stavebné povolenie, povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy )