Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Evidencia vozidiel

Klientske centrum Žilina
Evidencia vozidiel
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Aleš Kuljovský
telefón: 041/733 5770

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Evidencia vozidiel

O Z N A M

Úradné hodiny na úseku dopravných evidencií sa od 17. 5. 2021 menia nasledovne:

 

Ut: 8:00 – 15:00

Št: 8:00 – 15:00

 

budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby: Rezerváciu na konkrétny čas preukazuje klient potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy). Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Zamestnanec dopravného inšpektorátu, preverí či žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom vozidla. V prípade používateľa – sprostredkovateľa je potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na notárskom či matričnom úrade. Splnenie podmienok rezervácie bude dôsledne vyžadované. Rezervácia, ktorá ich nebude spĺňať, nebude akceptovaná.

 

Po: 8:00 – 15:00

St: 8:00 – 17:00

Pi: 8:00 – 14:00

 

budú vybavovaní len občania, ktorí sa nemohli objednať prostredníctvom elektronickej služby, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu.

Nápň činnosti

 • prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • vydávanie tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidovanie spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla,

 

Telefonický kontakt na jednotlivé pracoviská: 

Pracoviská č. 32 ÷ 37           -           0961 40 5771 ÷ 76
Pracoviská č. 38 ÷ 41           -           0961 40 5777 ÷ 81