Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Čadca / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Čadca
Všeobecná vnútorná správa
Palárikova 91,
022 01 Čadca

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Renáta Golisová
telefón: 096157 4210
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Čadca- budova Palárikova 91 - odbor všeobecnej vnútornej správy - 1.poschodie

Poskytovanie služieb pre fyzické a právnické osoby - odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Čadca:

  • Osvedčovanie listín a podpisov na nich podľa zák. č. 599/2001 Z. z.
  • Legalizácia dokladov do cudziny vydaných orgánmi samosprávy v územnom obvode okresu (rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o trvalom pobyte) na základe žiadosti podľa zák. č. 213/2002 Z. z. (Apostille, superlegalizácia)
  • Zmena mena a priezviska na základe žiadosti podľa zákona č. 300/1993 Z. z.
  • Registrácia verejných zbierok v územnom obvode okresu na základe žiadosti podľa zák. č. 162/2014 Z. z.
  • Prijímanie, evidovanie oznámení o priestupkoch podľa zák. č. 372/1990 Zb.
  • Realizácia výpisov, odpisov a kópií z administratívnych spisov podľa zák. č. 71/1967 Zb.
  • Realizácia výpisov z evidencie priestupkov na základe žiadosti podľa zák. č. 372/1990 Zb.

Podrobné informácie o činnosti odboru podľa Operatívneho pokynu pre okresné úrady vydaného MV SR z 30. decembra 2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, nájdete na hlavnej stránke-o úrade.