Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Pezinok
Životné prostredie
M.R.Štefánika 10,
902 01 Pezinok

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Lenka Dudáková
telefón: 033/641 21 57; 0910 980 158
fax: 033/641 20 72
e-mail: oszp.pk@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Úseky činnosti odboru:

  • úsek odborných činností  
  • úsek špecializovaných činností 

Náplň činnosti odboru - podrobný popis (PDF, 228 kB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
10. 6. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce (212,9 kB) pdf
10. 6. 2020 | Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (275,6 kB) pdf
23. 4. 2020 | Tabuľka odpadov (105,1 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o registráciu podľa §98 zákona (160,5 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla (62,5 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo (161,2 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 (33,8 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii (28,0 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadost o schválenie výpočtu množstva emisie (30,9 kB) pdf
23. 4. 2020 | Oznámenie o údajoch o zdrojoch a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, MŽP (28,7 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 zák.č.364_2004 Z.z. o vodách (20,9 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (25,1 kB) pdf
23. 4. 2020 | Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 zák.č.364_2004 Z.z. o vodách (21,1 kB) pdf
23. 4. 2020 | Návrh na kolaudáciu stavby ČOV a vydanie kolaudačného rozhodnutia a Žiadosť o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd (25,4 kB) pdf
23. 4. 2020 | Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia (23,9 kB) pdf
23. 4. 2020 | Doklady k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák.č.364_2004 Z.z. (vodný zákon) (133,8 kB) pdf
23. 4. 2020 | Doklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu (19,3 kB) pdf