Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Pezinok
Pozemky a lesy
M.R.Štefánika 15,
902 01 Pezinok

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Svetoslav Farkaš
telefón: 033/592 13 26
e-mail: opl.pk@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

Úseky činnosti odboru:

  • úsek vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
  • úsek pozemkových úprav
  • úsek obnovy evidencie pozemkov
  • úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy
  • úsek ostatných činností v pozemkovej oblasti
  • úsek lesného hospodárstva
  • úsek lesného reprodukčného materiálu
  • úsek pozemkových spoločenstiev
  • úsek poľovníctva  

Náplň činnosti odboru - podrobný popis (PDF, 225 kB)

 

Oznamy

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov okresu Pezinok

www.mpsr.sk/ovn2018?f=pezinok

www.mpsr.sk/ovn2018

 
 
Dokumenty na stiahnutie
21. 4. 2020 | Bilancia skrývky humusového horizontu (193,1 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde podľa § 19 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. (241,7 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy (PP) na neľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. (241,6 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 ods. 2, 3 zákona č. 220/2004 Z.z. (240,5 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôde podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. (248,5 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. (240,5 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o stanovisko podľa § 10 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov k umiestneniu stavby a využívania územia v ochrannom pásme lesa (236,1 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 245 kB) (245,2 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (238,2 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesov ( aj dočasné vyňatia ) podľa § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (243,4 kB) pdf
21. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie k uplatnenému reštitučnému nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (397,4 kB) pdf
21. 4. 2020 | Sumárne údaje z evidencie nájomného - vzor formulára (237,0 kB) pdf