Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. jún 2022, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Banská Bystrica
Doprava a pozemné komunikácie
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Briedoň Kornel Ing.
telefón: 048/4306 265
e-mail: TA.13G4@22.TDPQF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie / Úradná tabuľa

Dňa 30. júla 2020 bol legislatívny balík mobility publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie. Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými a sociálnymi podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.  

Informácie k balíku mobility sa nachádzajú na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s vykonaním balíka mobility prijala zákony, a to:

  • zákon č. 397/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/56/ZZ_2012_56_20220521.pdf

 

  • zákon č. 407/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/407/20241231.html