Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Senec
Organizačný odbor
Hurbanova 21,
903 01 Senec

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Mária Zárubová
telefón: 02/40202460, 0910/661 139
e-mail: org.sc@minv.sk; Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Organizačný odbor

Základné úlohy odboru:

  • zabezpečuje styk s poštovým úradom, centrálnu evidenciu doručených a odosielaných zásielok a archivovanie dokumentov              
  • eviduje sťažnosti, petície, žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám  
  • vykonáva vnútroorganizačnú kontrolu a kontrolu dodržiavania lehôt pri vybavovaní záležitostí občanov  
  • rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • zabezpečuje chod sekretariátu prednostu
  • zabezpečuje administratívno-ekonomické činnosti