Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Senec
Všeobecná vnútorná správa
Hurbanova 21,
903 01 Senec

vedúci / riaditeľ odboru
PhDr. Robert Široký
telefón: 02/40202477, 0910/661 135
e-mail: ovvs.sc@minv.sk; Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Všeobecná vnútorná správa

Základné úlohy odboru:

  • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené               
  • metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík   
  • rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch
  • vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda   
  • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách   
  • vykonáva legalizáciu dokladov pre použitie v cudzine   
  • vykonáva žiadosť o zmenu mena, priezviska