Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Senec / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Senec
Živnostenské podnikanie
Hurbanova 21,
903 01 Senec

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Vincent Deák
telefón: 02/40202472, 0903/631 635
e-mail: TA.13G4@QA.FDJF@; Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Základné úlohy odboru:

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení               
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona   
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri   
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne   
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení   
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti   
 • oznámenie o ukončení podnikania   
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti   
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby   
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín   
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané   
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR   
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu   
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia   
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)   
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona   
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou   
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni   
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)