Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Senec
Hurbanova 21,
903 01 Senec

Prednosta
Mgr. Katarína Sowiňska
telefón: 02/40202410, 0911/114 141
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Úradná tabuľa

Oznámenie odboru doprava a pozemné komunikácie: / Doprava a pozemné komunikácie
13. 1. 2021 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III1059 Chorvatsky Grob-Čierna Voda (513,3 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
23. 12. 2020 | Baliareň zeleniny ll. (233,3 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
23. 12. 2020 | Rekreačno-športový areál (154,1 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
18. 12. 2020 | Rozhodnutie- Prístavba k existujúcemu obejktu s.č. 4321 ( predajné a servisné centrum návesov - DAF (532,0 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
17. 12. 2020 | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Danubius Fruct Miloslavov (903,9 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
15. 12. 2020 | Zámer navrhovanej činnosti – Viladomy a bytové domy A,B,C,D (158,0 kB) pdf
Oznamy organizačného odboru / Organizačný odbor
14. 12. 2020 | Dražobná vyhláška (287,7 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
10. 12. 2020 | Oznámenie o zmene – Rozšírenie zariadenia na zber a úpravu odpadov (238,2 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
8. 12. 2020 | Oznámenie o výrube drevín v zmysle §47 ods.7. zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (1,0 MB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
7. 12. 2020 | Oznámenie o výrube drevín v zmysle par. 47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (826,0 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
4. 12. 2020 | IBV Hamuliakovo-východ, Stredný Hon (175,9 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
1. 12. 2020 | Úradný záznam - verejná vyhláška Logistické centrum Tanieriky (106,7 kB) pdf
Oznámenie odboru pozemky a lesy / Pozemky a lesy
26. 11. 2020 | JPÚ Rovinka, lokalita Za hrádzou, rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (10,2 MB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
25. 11. 2020 | Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č.5432002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (826,7 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
13. 11. 2020 | Rozhodnutie-Rozšírenie existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 E0 na 5000 EO (689,5 kB) pdf
Oznámenie odboru pozemky a lesy / Pozemky a lesy
4. 11. 2020 | JPÚ Most pri Bratislave, Pri Mototechne, rozhodnutie o ustanovení opatrovníka (324,7 kB) pdf
Oznámenie odboru pozemky a lesy / Pozemky a lesy
4. 11. 2020 | Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020-2021 povolený (3,6 MB) pdf
Oznámenie odboru pozemky a lesy / Pozemky a lesy
4. 11. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 - 2021 (351,6 kB) pdf
Oznámenie odboru pozemky a lesy / Pozemky a lesy
29. 10. 2020 | JPÚ Most pri Bratislave, Pri Mototechne, 2. zmena obvodu projektu (1,7 MB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
27. 10. 2020 | Oznámenie o odstúpení odvolania na odvolací orgán (175,1 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
27. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť Tomášov (214,7 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
27. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť - pošta (264,8 kB) pdf
Oznámenie odboru pozemky a lesy / Pozemky a lesy
15. 10. 2020 | JPÚ Kalinkovo, lokalita Kurtové hony, oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov (597,4 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
12. 10. 2020 | Informácie o začatom správnom konaní výrub drevín Chorvátsky Grob 16843 (140,5 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
9. 10. 2020 | Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (2,9 MB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
9. 10. 2020 | Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 17898 (371,7 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
8. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť – Oznámenia o zámere „RETAIL PARK Chorvátsky Grob (157,0 kB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
7. 10. 2020 | Bernolákovo - Mountpark - areálové rozvody vodovod, kanalizácia dažďová a splašková - oznámenie o začatí konania (1,1 MB) pdf
Oznámenie odboru životné prostredie: / Životné prostredie
7. 10. 2020 | Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ,,SKLADOVACIE HALY LUNYS – ETAPA III (238,9 kB) pdf