Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Rimavská Sobota
Životné prostredie
P. Hostinského 1036/4,
979 01 Rimavská Sobota

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Vladimír Šándor
telefón: 0961 68 2960
e-mail: Vladimir.Sandor2@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 sú stanovené úradné hodiny v klientskom centre od 8:00 hod. do 12:00 hod. !!!

Životné prostredie

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadov z obalov

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku vodného hospodárstva

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku rybárstva

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany pred povodňami

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti  na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizáciách

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany ovzdušia

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

 
 
Dokumenty na stiahnutie
29. 9. 2020 | RÚSES okresu Rimavská Sobota oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu verejná vyhláška, zverejnené dňa 22.05.2020 (466,6 kB) pdf
29. 9. 2020 | RÚSES Rimavská Sobota - text, zverejnené dňa 22.05.2020 (13,7 MB) pdf
29. 9. 2020 | RÚSES Rimavská Sobota - M1 - súčasná krajinná štruktúra, zverejnené dňa 22.05.2020 (39,1 MB) pdf
29. 9. 2020 | RÚSES Rimavská Sobota - M2 - priemet pozitívnych prvkov a javov, zverejnené dňa 22.05.2020 (50,9 MB) pdf
29. 9. 2020 | RÚSES Rimavská Sobota - M3 - priemet negatívnych prvkov a javov, zverejnené dňa 22.05.2020 (49,2 MB) pdf
29. 9. 2020 | RÚSES Rimavská Sobota - M4 - environmentálne problémy, zverejnené dňa 22.05.2020 (50,6 MB) pdf
29. 9. 2020 | RÚSES Rimavská Sobota - M5 - návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení, zverejnené dňa 22.05.2020 (44,5 MB) pdf
29. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2019 (135,1 kB) pdf
29. 9. 2020 | Oznam - odpady 2014 (39,8 kB) pdf
29. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2016 (113,0 kB) pdf
29. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2015 (114,2 kB) pdf
29. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2014 (115,1 kB) pdf
29. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2013 (115,5 kB) pdf
29. 9. 2020 | VERSACO - súhlas (492,6 kB) pdf