Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Veľký Krtíš
Životné prostredie
Nám. A. H. Škultétyho 11,
990 01 Veľký Krtíš

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavel Šalamún - vedúci odboru
telefón: 0961 69 2960 mobil: 0917 881 417
fax: 0961 69 2909
e-mail: Pavel.Salamun@minv.sk; oszp.vk@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod.

Životné prostredie

Pracovisko č. 8, 9, 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie: 

 

  • poradenské a informačné  služby v oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia
  • poradenstvo pri kompletizácií žiadostí klienta

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]