Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Veľký Krtíš / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Veľký Krtíš
Všeobecná vnútorná správa
Námestie A. H. Škultétyho 11,
990 01 Veľký Krtíš

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Erika Sujová - vedúca odboru
telefón: 0961 69 2910; mobil: 0904 701 211
fax: 0961 69 2919
e-mail: TA.13G4@S1FZHp.STGLl@; TA.13G4@T1.A11F@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

  • vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
  • rozhoduje o registrácii verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode,
  • vykonáva kontrolu vedenia matrík, metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov,
  • rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
  • osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
  • vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode,
  • vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]