Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Zvolen / Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Zvolen
Živnostenské podnikanie
Študentská 2084/12,
961 08 Zvolen

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Oleg Ciesarik
telefón: 0961 63 2930
e-mail: TA.13G4@1J.FDJF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Pracoviská:

Okresný úrad Zvolen                          
Študentská 2084/12
961 08 Zvolen
Tel: 0961 63 2930,  0961 63 2931, 0961 63 2932
Fax: 0961 63 2909  (prednosta úradu)
E-mail: TA.13G4@1J.FDJF@

Pracovisko Detva
J.G.Tajovského 1462
962 12 Detva
Tel: 0961 63 5751, 0961 63 5752
E-mail: TA.13G4@1J.FDJF@  TA.13G4@KP.FDJF@

Pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
Tel: 0961 63 5783
E-mail: TA.13G4@1J.FDJF@  TA.13G4@ST.FDJF@

 
Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8,00 – 15,00 hod
Streda: 8,00 – 17,00 hod
Piatok: 8,00 – 14,00 hod


Živnostenské podnikanie - základné informácie: www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie  

- živnostenský zákon,
- správne poplatky,
- formuláre pre živnostenské podnikanie,
- elektronické služby,
- jednotné kontaktné miesto (JKM),
- zoznam viazaných živností,
- obsahové náplne remeselných živností,
- zoznam odporúčaných voľných živností a ich bližšie obsahové vymedzenie

Odkazy na:
- živnostenský register,
- obchodný register,
- kontakty na okresné  (živnostenské)   úrady v SR v postavení JKM


 INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

Dokument na stiahnutie: Informácia k zákonu č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 363 kB)