Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Ul. M.Chrásteka 586/27,
965 01 Žiar nad Hronom,
supervízor-informátor: 096164 5700

Prednosta
Mgr. Michal Zdycha
telefón: 096164 2900, 672 2323, 0905 909795
fax: 096164 2909
e-mail: prednosta.zh@minv.sk, michal.zdycha@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

Úradná tabuľa

ou-zh-oszp-2021/001150 Kondeová výrub v k.ú. Krahule - oznamenie. / Životné prostredie
14. 1. 2021 | ou-zh-oszp-2021/001150 Kondeová Výrub v k.ú. Krahule oznámenie (98,8 kB) doc
13. 1. 2021 | Pitelová Uhrinová odvolanie Paššákovcov (407,4 kB) pdf
13. 1. 2021 | Pitelová Uhrinová oznámenie o odvolaní Paššákovcov (242,8 kB) pdf
8. 1. 2021 | oznámenie OU-ZH-OSZP-2021 001559 Dudáš Výrub v k.ú. Jastrabá (95,2 kB) doc
22. 12. 2020 | Rozhodnutie ouzhoszp 2020 000431 čistička odpadových vôd a kanalizácia Pitelová (1,3 MB) pdf
18. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2020/014170 zmeny a doplnky č.1 zóna Veterník Kremnica. (46,7 kB) rtf
17. 12. 2020 | informácia pre verejnosť 12013598 2020 ÚPN Obce Vyhne (46,7 kB) rtf
17. 12. 2020 | rozhodnutie ou-zh-oszp-2020/ 012214 uzemný plán obce Lutila zmeny č.1 (2,0 MB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie ou-zh-oszp-2020/000494-018 protipovodňová ochrana potoka Janova Lehota (718,3 kB) pdf
3. 12. 2020 | Oznámenie ou-zh-oszp-2020/ 013594 Podoba výrub v k.ú. Sklené Teplice. (95,2 kB) doc
3. 12. 2020 | Rozhodnutie ou-zh-oszp-2020/010996-017 zmena stavby splašková kanalizácia v k.ú. Vyhne. (402,6 kB) pdf
26. 11. 2020 | ou-zh-oszp-2020/013029 plánovaný výrub R1 Žarnovica - Š.Podhradie informácia pre verejnosť (260,6 kB) doc
26. 11. 2020 | Oznámenie ou-zh-oszp-2020/012821-002 zmena termínu ukončenia stavby polyfunkčný dom v k.ú. Žiar nad Hronom. (79,6 kB) pdf
13. 11. 2020 | Verejná vyhláška ou-zh-oszp-2020/ 000431 047 dodatočne povolenie vodnej stavby v k.ú. Pitelová (189,7 kB) pdf
11. 11. 2020 | rozhodnutie ou-zh-oszp-2020/010423 oznámenie o zmene Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na ceste I.triedy 1.etapa Ladomerská Vieska most nad železncou ev.č. 50-158. (2,1 MB) pdf
OU-ZH-PLO2-2020/008544, rozhodnutie vo veci Návrhu na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo - Urbárska pozemková spoločnosť Jalná do registra pozemkových spločenstiev. / Pozemky a lesy
18. 11. 2020 | ouzhplo2-2020/008544 rozhodnutie pozemkové spoločenstvo urbárska pozemkova spoločnosť Jalná (304,7 kB) pdf
2. 11. 2020 | OU-ZH-PLO-2020/007982-017 predloženie rozhodnutia ou-zh-plo-2020/007982-010 odvolaciemu orgánu (98,7 kB) pdf
2. 11. 2020 | OU-ZH-PLO-2020/007982-015 oprava chyby v rozhodnutí ou-zh-plo-2020/007982-010 (82,6 kB) pdf
Čiastka 12/2020 / Organizačný odbor
2. 11. 2020 | čiastka 12/2020 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. (445,3 kB) pdf
30. 10. 2020 | Čiastka 11/2020 vyhláška ÚVZSR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. (491,3 kB) pdf