Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Poltár
Životné prostredie
Železničná 2,
987 01 Poltár

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Andrea Maráková
telefón: 096165 5754
fax: 096165 5769
e-mail: oszp.pt@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Od 21.12.2020 sú stanovené úradné hodiny v klientskom centre od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Životné prostredie

 

 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadov z obalov
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku vodného hospodárstva
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku rybárstva
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany pred povodňami
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti  na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizáciách
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany ovzdušia
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

 

 

 
 
 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)