Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Obrana štátu

Klientske centrum Trnava
Obrana štátu
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ľubomír Kubina
telefón: 033/5564246, 0905534764
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Obrana štátu

INFORMÁCIA

k podaniu „Vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby“ (ďalej len „vyhlásenie“).

pre občanov s trvalým pobytom v Trnavskom kraji,

 

-          vyhlásenie podávajú občania, ktorým trvá branná povinnosť,

 

-          vyhlásenie nemusia podávať občania, ktorí vykonali civilnú službu – zanikla im branná povinnosť podľa § 16 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o AS“),

 

-          vyhlásenie nemusia podávať občania, ktorí boli uznaní za ZŤP – zanikla im branná povinnosť podľa § 7 zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o BP“),

 

-          vyhlásenie nemusia podávať občania, ktorí vykonali povinnú základnú vojenskú službu v hodnosti vojak a do 1.1.2016 dovŕšili vek 45 rokov (ročník narodenia 1970 a starší) – zanikla im branná povinnosť podľa vtedy platného § 7 zákona o BP,

 

-          vyhlásenie nemusia podávať občania ročníka narodenia 1968 a staršízanikla im branná povinnosť podľa § 7 zákona o BP,

 

-          vyhlásenie nemusia podávať občania ročníka narodenia 2006 a mladšínevznikla im ešte branná povinnosť  podľa § 5 zákona o BP,

 

-          vyhlásenie nemusia podávať ženy (okrem tých, ktoré dobrovoľne prevzali brannú povinnosť) – nevznikla im branná povinnosť podľa § 5 zákona o BP,

 

-          vyhlásenie nemusia podávať štátni občania iných štátov ako Slovenská republika – nevznikla im branná povinnosť podľa § 5 zákona o BP,

 

 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

-          vyhlásenie sa podáva v mesiaci január - § 4 zákona o AS,

 

-          vyhlásenie sa podáva iba na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu – § 4 zákona o AS – adresa: 

 

Okresný úrad Trnava

odbor obrany štátu

Kollárova 8

91701 Trnava

 

 

 

-          na vyhlásení musí byť osvedčený podpis (matrikou, okresným úradom, notárom a pod.) - § 4 zákona o AS,

 

-          vo vyhlásení je nutné uviesť všetky náležitosti - § 4 zákona o AS:

·      meno, priezvisko,

·      dátum a miesto narodenia,

·      rodné číslo,

·      adresu trvalého a prechodného pobytu,

·      povolanie (myslí sa zamestnanie),

·      dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby – sú len dva:

§  svedomie alebo náboženské vyznanie (iné nie je potrebné vypisovať),

 

-          občania ročníka narodenia 2005 môžu podať vyhlásenie celý rok 2024 - § 4 zákona o AS,

 

-          vyhlásenie nie je nutné podávať opakovane každý rok – § 30 ods. i) zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok).

 

-          tlačivo je možné si stiahnuť v Dokumentoch na stiahnutie -Vyhlásenie AS vzor 2024 .

 

 

 

Ing. Ľubomír Kubina   v.r.

           vedúci odboru obrany štátu, Okresný úrad Trnava