Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Revúca
Životné prostredie
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

vedúci / riaditeľ odboru
RNDr. Hana Dorčáková
telefón: 0961 67 2960, 0905 395 672
e-mail: Hana.Dorcakova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 sú stanovené úradné hodiny v klientskom centre od 8:00 hod. do 12:00 hod. !!!

Životné prostredie

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadov z obalov

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku vodného hospodárstva

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku rybárstva

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany pred povodňami

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti  na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizáciách

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany ovzdušia

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

·     poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

 
 
Dokumenty na stiahnutie
28. 9. 2020 | RÚSES Revúca - text, zverejnené dňa 10.08.2020 (12,3 MB) pdf
28. 9. 2020 | RÚSES Revúca - M1 - súčasná krajinná štruktúra, zverejnené dňa 10.08.2020 (24,2 MB) pdf
28. 9. 2020 | RÚSES Revúca - M2 - priemet pozitívnych prvkov a javov, zverejnené dňa 10.08.2020 (31,2 MB) pdf
28. 9. 2020 | RÚSES Revúca - M3 - priemet negatívnych prvkov a javov, zverejnené dňa 10.08.2020 (30,3 MB) pdf
28. 9. 2020 | RÚSES Revúca - M4 - environmentálne problémy, zverejnené dňa 10.08.2020 (31,4 MB) pdf
28. 9. 2020 | RÚSES Revúca - M5 - návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení, zverejnené dňa 10.08.2020 (28,8 MB) pdf
28. 9. 2020 | Súhlas na povolenie zmeny technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - Lakovňa (198,7 kB) pdf
28. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2019 (191,3 kB) pdf
28. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2018 (142,7 kB) pdf
28. 9. 2020 | Súhlas-UNICORN (228,3 kB) pdf
28. 9. 2020 | Oznámenie Lubeník (1,1 MB) pdf
28. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2017 (811,6 kB) pdf
28. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2016 (225,4 kB) pdf
28. 9. 2020 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2015 (141,1 kB) pdf