Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Revúca / Kataster

Klientske centrum Revúca
Kataster
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Janette Egedová
telefón: 058 / 281 98 20, 0905 395 650
e-mail: TA.13G4@S1FPYIl.YKKY3St@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

·     Zabezpečuje prijímanie a spracovanie podaní /vyznačenie plomb/ a ich následnú evidenciu v ručných (papierových) registroch  a prostredníctvom programu WRKN (výpočtovej techniky), vytvorenie spisových obalov a následnú distribúciu na ďalšie konanie, spracovanie poštovej agendy, poskytovanie informácií.

·     Zabezpečuje Rozhodovanie o povolení vkladu vlastníckeho a iného práva do katastra nehnuteľností v zákonných lehotách do 15, 20 a 30 dní od doručenia návrhu na vklad podľa typu podania.

·     Zabezpečuje overovanie geometrických plánov (zákonná lehota 7 dní)  a iných výsledkov geodetických a kartografických prác.

·     Zabezpečuje poskytovanie informácií pre fyzické a právnické osoby (LV, identifikácie parciel, snímky z katastrálnej mapy, inf. zo zbierky listín), poskytovanie súčinnosti notárom, exekútorom, správcom konkurznej podstaty, polícií a ďalším oprávneným osobám.

·     Zabezpečuje zápis verejných a iných listín do katastra nehnuteľností (dedičstvá, osvedčenia notárov, exekúcie, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku štátu, zmena poradia záložných práv atď.) v zákonných lehotách do 60 dní alebo do 24 hodín podľa typu listiny.

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018 účinnej od 1. februára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a aktuálnych Operatívnych pokynov pre Okresné úrady.