Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Revúca / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Revúca
Všeobecná vnútorná správa
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Lukáš Kvietok
telefón: 0961 68 2910
fax: 0961 68 2919
e-mail: TA.13G4@TFKYG1r.ASTHe@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

  • vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

·     rozhoduje o registrácii verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·     vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode,

·     vykonáva kontrolu vedenia matrík, metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov,

·     rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,

·     osvedčuje listiny a podpisy na listinách,

·     vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode,

·     vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018 účinnej od 1. februára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a aktuálnych Operatívnych pokynov pre Okresné úrady.