Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov / Evidencia vozidiel

Okresný úrad Prešov
Evidencia vozidiel
Vajanského 32,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
mjr. Mgr. Vladimír Polician
telefón: 0961 80 3530
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Z dôvodu poruchy kolkomatov v klientskom centre OÚ Prešov, Námestie mieru 3 Vám oznamujeme, že príslušné kolky je možné zakúpiť v kolkomate katastrálneho odboru, Levočská 3, prípadne v pobočkách Slovenskej pošty, a.s.

Evidencia vozidiel

UPOZORNENIE:   Dopravný inšpektorát v Prešove - evidencia vozidiel po novom.
- od 8. do 10. hodiny sa vybavujú klienti podľa poradia - vytlačeného lístka z kiosku,
- od 10. hodiny do konca konca stránkových hodín funguje kombinovaný režim, počas ktorého sa prednostne vybavujú online objednaní klienti.
 

Aktuálny režim pracovísk MV SR  

Úradné hodiny a agendu na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ ministerstvo vnútra prispôsobuje vývoju pandemickej situácie a hygienickým opatreniam.

 

   

Rešpektujte hygienické opatrenia

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

 

UPOZORNENIE: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 

Klientske centrum Prešov II., Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, Vajanského 32, pracoviská č. 11 - 16 

 • prihlásenie a odhlásenie vozidla
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom (duplikáty, špeciálne EČ a iné)
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • špeciálne evidencie vozidiel
 • zmena farby vozidla
 • ukončenie leasingu vozidla
 • kontakty : 0961803550, 0961803551, 0961803552

 

Klientske centrum Prešov II., Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 32, pracoviská č. 19 - 20

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla/schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla/výroby jednotlivého vozidla
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (odstránenie priečkového systému, zrušenie zápisu druhu paliva/zdroja energie ... )
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II, pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • kontakty : 0961803413, 0961803414, 0961803415

Viac informácii k agende nájdete na webovej stránke polície .