Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Prešov
Evidencia vozidiel
Vajanského 32,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
mjr. Mgr. Vladimír Polician / Ing. František Vaško
telefón: 0961 80 3530 / 051 7082 400
e-mail: Pošli správu / Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Zmena úradných hodín: Okresný úrad - podateľňa 8:00-12:00 hod., Oddelenie dokladov: 8:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 8:00-12:00 - len objednaní klienti

Evidencia vozidiel

UPOZORNENIE:

Aktuálny režim pracovísk MV SR  Celá tlačová správa 

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ. Pracoviská sú verejnosti k dispozícii len dopoludnia.

Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

Klientske centrá, okresné úrady a útvary okresných riaditeľstiev PZ sú občanom k dispozícii  v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 12.00 hod.

 

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov. 

Vykonávajú sa len nevyhnutné evidenčné úkony ako je prihlasovanie vozidiel do evidencie, vrátane vozidiel jednotlivo dovezených, priama zmena držby vozidla v rámci okresu, prevod držby vozidla na inú osobu a vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení.

Oddelenia dokladov  prijímajú iba:

 • žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho strate/odcudzení,
 • žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate/odcudzení, platí aj pre vodičské preukazy vydané v zahraničí,
 • žiadosti o vydanie cestovného pasu len v zrýchlenej lehote do 2 a 10 pracovných dní za príslušný správny poplatok,

Výnimočne možno prijať aj žiadosť o vydanie dokladu z iných dôvodov, súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.

O všetkých zmenách budeme včas informovať.

Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup. 

 

Klientske centrum Prešov II., Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, Vajanského 32, pracoviská č. 11 - 16 

 • prihlásenie a odhlásenie vozidla
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom (duplikáty, špeciálne EČ a iné)
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • špeciálne evidencie vozidiel
 • zmena farby vozidla
 • ukončenie leasingu vozidla
 • kontakty : 0961803550, 0961803551, 0961803552

 

Klientske centrum Prešov II., Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 32, pracoviská č. 19 - 20

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla/schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla/výroby jednotlivého vozidla
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (odstránenie priečkového systému, zrušenie zápisu druhu paliva/zdroja energie ... )
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II, pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • kontakty : 0961803413, 0961803414, 0961803415

Viac informácii k agende nájdete na webovej stránke polície .