Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Dunajská Streda / Životné prostredie

Okresný úrad Dunajská Streda
Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie / Úradná tabuľa

Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

26.05.2023

OU-DS-OSZP-2023/002184-004 Ant (PDF, 628 kB)

12.05.2023

OU-DS-OSZP-2023/011838-002 Cse (PDF, 174 kB)

04.05.2023

OU-DS-OSZP-2023/002476-018 Cse (PDF, 417 kB)

OU-DS-OSZP-2023/007784-004 Cse (PDF, 323 kB)

26.04.2023 

OU-DS-OSZP-2023-004712-005 (PDF, 177 kB)
OU-DS-OSZP-2023-002182-008 (PDF, 177 kB)

13.04.2023

OU-DS-OSZP-2023/002131-003 Cse (PDF, 177 kB)

23.03.2023

OU-DS-OSZP-2023/007784-002 Cse (PDF, 175 kB)

20.03.2023

OU-DS-OSZP-2023/005716-003 Cse (PDF, 323 kB)

13.03.2023

OU-DS-OSZP-2023/002408-007 Cse (PDF, 400 kB)

13.02.2023

OU-DS-OSZP-2023/002241-007 Cse (PDF, 333 kB)

09.02.2023

OU-DS-OSZP-2023/005716-002 Cse (PDF, 173 kB)

02.02.2023

OU-DS-OSZP-2023/002085-005 Cse (PDF, 370 kB)

OU-DS-OSZP-2023/002476-016 Cse (PDF, 177 kB)

12.01.2023

OU-DS-OSZP-2023/002922-002 Cse (PDF, 176 kB)

OU-DS-OSZP-2023/002607-002 Cse (PDF, 174 kB)

 

2022

 

16.12.2022 

OU-DS-OSZP-2022/020170-003 Cse (PDF, 174 kB)

14.12.2022

OU-DS-OSZP-2022/008214-006 Cse (PDF, 383 kB)

14.11.2022

OU-DS-OSZP-2022/015183-005 Cse (PDF, 330 kB)

18.07.2022

OU-DS-OSZP-2022/011201-002 Seb (PDF, 76 kB) 

01.07.2022 

OU-DS-OSZP-2022/012638-002 Seb (PDF, 76 kB)

12.05.2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 247 kB)

28.04.2022

 OU-DS-OSZP-2022-012202 Caf (PDF, 207 kB) 

 OU-DS-OSZP-2022-012205 Caf (PDF, 211 kB)

11.03.2022

OU-DS-OSZP-2022-009479 CAF (PDF, 224 kB)

OU-DS-OSZP-2022-009478 CAF (PDF, 217 kB)

14.03.2022

OU-DS-OSZP-2022-009483 CAF (PDF, 215 kB)

OU-DS-OSZP-2022-009482 CAF (PDF, 213 kB)

15.03.2022

OU-DS-OSZP-2022-009480 CAF (PDF, 214 kB)

16.02.2022 

OU-DS-OSZP-2022-007783 Caf (PDF, 216 kB)

03.02.2022

OU-DS-OSZP-2022-006840 Caf (PDF, 222 kB)
OU-DS-OSZP-2022-006834 Caf (PDF, 216 kB)
OU-DS-OSZP-2022-006833 Caf (PDF, 215 kB)
OU-DS-OSZP-2022-006835 Caf (PDF, 216 kB)
OU-DS-OSZP-2022-003616 Caf (PDF, 218 kB)

31.01.2022

OU-DS-OSZP-2022-006569 Caf (PDF, 210 kB)

OU-DS-OSZP-2022-006591 Caf (PDF, 218 kB)

14.01.2022 

OU-DS-OSZP-2022-002670-006 Cser (PDF, 857 kB)

 

 

 

návrh na vydanie užívacieho povolenia - štátna vodná správa (DOC, 39 kB)

žiadosť o súhlas - štátna vodná správa (DOC, 49 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - štátna vodná správa (DOC, 54 kB)

žiadosť o vyjadrenie - odpadové hospodárstvo (DOC, 42 kB)

žiadosť o vyjadrenie - ochrana ovzdušia (DOC, 37 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - ochrana prírody (DOC, 39 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - štátna vodná správa (DOC, 47 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - ochrana prírody (DOC, 40 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - štátna vodná správa (DOC, 30 kB)