Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Dunajská Streda / Životné prostredie

Okresný úrad Dunajská Streda
Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie / Úradná tabuľa

Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

 

19.07.2024

OU-DS-OSZP-2024/019708 Bit (PDF, 649 kB)

18.07.2024

OU-DS-OSZP-2024/001787-020 Cse (PDF, 894 kB)

OU-DS-OSZP-2024/018580-002 Cse (PDF, 171 kB)

OU-DS-OSZP-2024/016857-002 Cse (PDF, 174 kB)

16.07.2024

Rovnopis - Oznámenie verejná vyhláška Cser (PDF, 743 kB)

11.07.2024

OU-DS-OSZP-2024/015600-002 Sza (PDF, 318 kB)

OU-DS-OSZP-2024/015950-002 Sza (PDF, 314 kB)

OU-DS-OSZP-2024/015951-002 Sza (PDF, 315 kB)

04.07.2024

OU-DS-OSZP-2024/017011-002 Sza (PDF, 316 kB)

03.07.2024 

OU-DS-OSZP-2024/002826-004 Ant (PDF, 1 MB)

02.07.2024

OU-DS-OSZP-2024/016430-004 Ant (PDF, 878 kB)

26.06.2024

OU-DS-OSZP-2024-016331-002 Cser (PDF, 175 kB)

25.06.2024

OU-DS-OSZP-2024-001165-027 KUN (PDF, 75 kB) 

OU-DS-OSZP-2024-001165-025 KUN (PDF, 70 kB)

11.06.2024 

OU-DS-OSZP-2024/017782-002 Kun (PDF, 266 kB)

10.06.2024

Kolaudačné rozhodnutie (PDF, 336 kB)

Oznámenie (PDF, 175 kB)

27.05.2024

OU-DS-OSZP-2024-001228-005 Cser (PDF, 338 kB)

03.05.2024

OU-DS-OSZP-2024/008270-002 Koš (PDF, 210 kB)

25.04.2024

OU-DS-OSZP-2024/013876-002 Cse (PDF, 177 kB)

OU-DS-OSZP-2024/002286-008 Cse (PDF, 607 kB)

26.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/005594-002 Cse (PDF, 171 kB)

15.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/002234-008 Cse (PDF, 382 kB)

07.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/002286-006 Cse (PDF, 176 kB)

30.01.2024

OU-DS-OSZP-2024/002233-003 Cse (PDF, 179 kB)

18.01.2024

0004436_2024 - uzivacie povolenie 1 Cser (PDF, 331 kB) 

 

návrh na vydanie užívacieho povolenia - štátna vodná správa (DOC, 39 kB)

žiadosť o súhlas - štátna vodná správa (DOC, 49 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - štátna vodná správa (DOC, 54 kB)

žiadosť o vyjadrenie - odpadové hospodárstvo (DOC, 42 kB)

žiadosť o vyjadrenie - ochrana ovzdušia (DOC, 37 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - ochrana prírody (DOC, 39 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - štátna vodná správa (DOC, 47 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - ochrana prírody (DOC, 40 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - štátna vodná správa (DOC, 30 kB)