Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Dunajská Streda / Životné prostredie

Okresný úrad Dunajská Streda
Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie / Úradná tabuľa

Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

20.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/002213-006 Seb (PDF, 722 kB)

15.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/002234-008 Cse (PDF, 382 kB)

08.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/007935-002 Seb (PDF, 533 kB)

OU-DS-OSZP-2024/005598-003 Sza (PDF, 315 kB)

07.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/002286-006 Cse (PDF, 176 kB)

06.02.2024

OU-DS-OSZP-2024/001549-013 Sza (PDF, 323 kB)

30.01.2024

OU-DS-OSZP-2024/002233-003 Cse (PDF, 179 kB)

18.01.2024

0004436_2024 - uzivacie povolenie 1 Cser (PDF, 331 kB) 

 

návrh na vydanie užívacieho povolenia - štátna vodná správa (DOC, 39 kB)

žiadosť o súhlas - štátna vodná správa (DOC, 49 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - štátna vodná správa (DOC, 54 kB)

žiadosť o vyjadrenie - odpadové hospodárstvo (DOC, 42 kB)

žiadosť o vyjadrenie - ochrana ovzdušia (DOC, 37 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - ochrana prírody (DOC, 39 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - štátna vodná správa (DOC, 47 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - ochrana prírody (DOC, 40 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - štátna vodná správa (DOC, 30 kB)