Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Košice-okolie
Životné prostredie
Hroncova 13,
040 01 Košice

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad Košice-okolie - podateľňa 8,00 hod. - 12,00 hod.

Životné prostredie

 
 
Dokumenty na stiahnutie
15. 10. 2020 | OH_ziadost_o_vyjadrenie (73,3 kB) rtf
8. 10. 2020 | OPaK_uzemne a stavebne konanie (28,2 kB) doc
8. 10. 2020 | OH_ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_neexistencii_vozidla (17,7 kB) docx
7. 10. 2020 | OO_ziadost_o_schvalenie_postupu_vypoctu_emisie (85,5 kB) rtf
7. 10. 2020 | OO_oznamenie_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia (63,8 kB) rtf
7. 10. 2020 | OH_ziadost_o_zmenu_rozhodnutia (77,0 kB) rtf
7. 10. 2020 | OH_ziadost_o_registraciu (71,5 kB) rtf
7. 10. 2020 | OH_suhlas_na_nakladanie_s_NO (76,8 kB) rtf
7. 10. 2020 | OH_predlzenie_platnosti_suhlasu (62,2 kB) rtf
7. 10. 2020 | EIA_ziadost_podla_p22_ods_1 (55,9 kB) rtf
7. 10. 2020 | EIA_ziadost_o_upustenie_variantneho_riesenia (56,3 kB) rtf
7. 10. 2020 | EIA_ziadost_o_stanovisko_k_navrhovanej_cinnosti (58,2 kB) rtf
1. 10. 2020 | SVS_suhlas_27 ods. 1a (30,7 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_suhlas_ 27 ods. 1c (30,2 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_stavebne_povolenie_pre_vodnu_stavbu (35,8 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_stavebne_povolenie_domovej_COV (33,8 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_rozhodnutie_43 (41,5 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_povolenie_odber _podzem_vod (31,2 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_povolenie_nea_vypustanie_OV (35,3 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_povolenie_na_vyrub (42,5 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_kolaudacne_vodna_stavba (31,2 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_dodatoc_staveb_povolenie_domova_COV (33,8 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_28 (30,7 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_ kolaudacne_domova_COV (29,2 kB) doc
1. 10. 2020 | SVS_ dodatoc_staveb_povolenie_ pre_vodnu_stavbu (35,3 kB) doc
1. 10. 2020 | OPaK_ziadost_o_vyjadrenie_k_zmene_v_uzivani_stavby (28,2 kB) doc
1. 10. 2020 | OPaK_ziadost_o_vyjadrenie_k_terennym_upravam (28,7 kB) doc
1. 10. 2020 | OPaK_ziadost_o_vyjadrenie_k_odstraneniu_stavby (28,7 kB) doc
1. 10. 2020 | OPaK_ziadost o vyrub (39,4 kB) doc
1. 10. 2020 | OPaK_stavebne povolenie (28,7 kB) doc
1. 10. 2020 | OO_suhlas_ochrana_ovzdusia (89,7 kB) rtf